Hướng dẫn cai ti đêm cho trẻ sơ sinh l EASY nuôi con nhàn tênh#caitiđêm #EASYnuôiconnhàntênh
Việc cắt ăn đêm cho một số bé là yếu tố cần thiết để con có cảm giác đói và có nhu cầu ăn vào ban ngày vì nhu cầu ăn một ngày của một em bé hầu như là không thay đổi, nếu bé được ăn nhiều về đêm thì bé sẽ giảm nhu cầu ăn vào ban ngày.

source

EASY NUÔI CON NHÀN TÊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.