NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 21/3-25/3: Thị trường kiểu "Kangaroo", tập trung BDS, đầu tư công, dầu khíThị trường tuần vừa qua là 1 tuần giao dịch đi ngang, đi kèm thanh khoản thấp. Nhưng nhiều nhóm ngành, cổ phiếu khỏe vẫn hút …

source

Minh Thành Stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.