Thời trang + Điện ảnh = ?? | 1 ngày đi quay Cinematic Fashion video.THỜI TRANG + ĐIỆN ẢNH = ??? | 1 NGÀY ĐI QUAY CINEMATIC FASHION VIDEO.

Mình là En Đì! Mình làm video về ghi lại cuộc sống, tâm tư của 1 thanh niên hậu dậy thì.

Hãy quan tâm mình đi:
Instagram:
Facebook:

Copyright for music used in the video:

NONAGON – SS 2018 ‘SUMMER ISN’T OVER YET’ – YG Entertainment

GTA SAN ANDREAS (PedroDJDaddy | Trap Remix 2019)

If you have any copyright issue, please contact me as soon as possible.

#endiday #localbrand #bitishunter #xfirevn

source

En Đì Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.